Konetekniikka

Konetekniikka on käsitteenä erittäin laaja tekniikan ala. Konetekniikan alaan kuuluvat kaikenlaiset laitteet ja koneet, jotka on tarkoitettu mekaaniseen työhön. Konesuunnittelu tutkii aina kaikenlaisia konetekniikan sovelluksia. Konetekniikan piiriin kuuluvat läheisesti muun muassa robotit ja moottorit. Konetekniikka on aina mekaanista, kun taas esimerkiksi elektroniikka on sähköistä. Mekatroniikka syntyi 1990-luvulla, ja on oppiaine, jossa yhdistyvät sekä elektroniikka että mekaniikka.

Konetekniikkaa voi opiskella monissa teknillisissä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Kone- ja tuotantotekniikka tuottaa työmarkkinoille insinöörejä. Insinöörien työtehtäviin kuuluu esimerkiksi koneensuunnittelua, tuotekehitystä, logistiikkaa, tutkimusta, valmista tuotantoa, markkinointia, myyntiä ja tekniikan opetusta.

Konetekniikan alue on varsin monipuolinen

Konetekniikkaan katsotaan kuuluviksi autot ja autotekniikka, kaikki muut liikennevälineet sekä lentotekniikka, johon Suomessa lasketaan mukaan kuuluvaksi myös kotimaassa tapahtuva lennonopetus. Konetekniikan mielenkiintoiseen ja monimuotoiseen alaan kuuluvat myös laivasuunnittelu ja laivat, polttomoottorit sekä kaasu- ja vesiturbiinit. Konetekniikkaan kuuluvat myös mekatroniikka ja robotiikka, kuten teollisuuden tuotantotekniset koneet ja laitteet pneumatiikka ja hydrauliikka.

Insinööritekniikkaa käytetään tehokkaasti hyödyksi myös kaikissa maatalouden koneissa ja laitteissa, joita ammattitaidolla valmistaa kellfri.fi, alansa tunnettu ja osaava toimija. Konetekniikan alaan kuuluvat myös: valmistustekniikka sekä vesi-, lämpö- ja ilmastointitekniikka, rakentamistekniikka ja rakennesuunnittelu, konesuunnittelu ja konediagnostiikka, materiaalitekniikka ja teknillinen mekaniikka.

Konetekniikan tieteelliseen perustaan kuuluvat myös seuraavat: dynamiikka, statiikka ja mekaniikka, perusfysiikka ja matematiikka, lujuusoppi, termodynamiikka, metallioppi, materiaalifysiikka, luotettavuustekniikka ja tribologia.

Konesuunnittelu

Tuleville koneinsinööreille opetetaan useamman kerran viikossa koneensuunnitteluoppia, sekä teroriassa että käytännön harjoitusten avulla. Koneensuunnittelun tunteminen on yksi keskeinen asia konetekniikan opiskelussa. Koneensuunnitteluopin tuoman tietojen avulla opiskelijat pyrkimään taitavasti ja järjestelmällisesti hallitsemaan kaikkien konetekniikan alueeseen kuuluvien laitteiden suunnittelun. Tarkoituksena on hallita ala siten, että tarvittavia laitteita ja koneita voidaan tehtyjen suunnitelmien mukaan alkaa valmistaa.

Laitteiden suunnitteluvaiheessa otetaan aina huomioon valmistukseen kuluva aika, tarvittavat materiaalit ja niiden kustannukset sekä laitteiden ja koneiden toimivuus teollisen valmistustekniikan avulla. Nykytekniikka ottaa huomioon ennen laitteiden lopullista tuotantoon menoa asioita paremmin, kuin vielä muutama vuosikymmen sitten osattiin ajatella.

Laitteiden pitää olla ergonomisia, turvallisia testaajilleen ja lopullisille käyttäjilleen. Toimivia ja kierrätettävissä. CAD, eli tietokoneavusteinen suunnittelu, on avuksi monessa valmistusvaiheessa, kuten koneensuunnittelussa ja valmistusteknisten kuvien tuottamisessa.

Käytännössä kaikki valmistuvien laitteiden ja koneiden tiedot, kuten valmistuskuvien hallinta ja versiointi, onnistuu ilman erillisiä ohjelmatyökaluja, joita kutsutaan yleisesti PDM-ohjelmiksi. Nykyään monissa teollisissa yrityksissä koneen suunnitteluun sisältyy aina erillinen tuotekehitysprosessi, jota yrityksien osaavat henkilöt ohjaavat erilaisten laatujärjestelmien välityksellä. Käytännössä jokaisesta tuotantoon menevästä koneesta ja laitteesta laaditaan kehitysversio, jota kutsutaan prototyypiksi.

Tietokoneavusteinen valmistus

Tietokoneavusteisessa valmistuksessa on mukana aina useita eri tarkoituksia, ja sillä saavutetaan huomattavia etuja entisiin mekaanisiin valmistusprosesseihin verrattuna. Tietokoneohjelman avulla valmistuksen kaikki vaiheet voidaan suunnitella tarkasti, ja siten muodostaa tulevasta koneesta tai laitteesta loppuun asti hiottu kokonaisuus, ennen sen pääsyä tuotantoon. Kyseisellä tavalla kaikki mahdolliset epäkohdat, virheet tai puuttuvat seikat voidaan vielä korjata tai lisätä laitteeseen ennen valmistusta.

Useissa yhteyksissä puhutaan automaattisista valmistusjärjestelmistä, jotka ovat aina täysin tietokoneohjattuja. Kappaleiden työstössä CAD-mallien geometriatiedot siirretään yhdessä tarvittavien työkalujen, työstettävän materiaalin ja kaikkien koneen ja laitteen ominaisuuksien kanssa tunnetuksI NC-koodiksi. NC-ohjelma helpottaa huomattavasti ohjelmoijan vaativaa työtä, jolloin hänen ei tarvitse erikseen tuntea ja muistaa jokaiseen laitteeseen ja koneeseen kuuluvia erityisominaisuuksia. CAM-ohjelmistot mahdollistavat myös 5-akselisen koneistuksen, joten yritykset voivat ottaa laitteen valmistuksen jo suunnitteluvaiheessa huomioon, jolloin myös valmistus- ja suunnittelukustannukset laskevat merkittävästi.

family in summer vacation

Sähköautot mullistavat automarkkinat

Taloudellisesti ajaminen kiinnostaa ihmisiä, ja se näkyy myös autojen myynnissä. Sähköautot ovat nopeasti yleistyneet, vaikka osuus vielä tällä hetkellä onkin varsin pieni. Sähköautot kattavat ainoastaan 0,15% kaikista autoista, joita arvioidaan olevan noin 1,4 miljardia. Hyvä uutinen tulevaisuuden kannalta on, että moni valmistaja on alkanut panostamaan erityisesti sähköautoihin. Pitkään suosikkina ollut Tesla ei ole enää eniten myyvä sähköautovalmistaja, vaan eniten sähköautoja Euroopan markkinoilla myyvät Nissan, sekä Renault. Renault Zoe, sekä Nissan Leaf nappasivat jopa 45% myynnistä vuonna 2016.

Miksi siirtyä sähköautoon?

Sähköautot halpenevat tasaiseen tahtiin, sillä uutta teknologiaa lanseerataan jatkuvasti maailmalle. Autoisenjoying summer and carsa eniten maksavat akut, joiden hinta voi kohota jopa 20000 euroon. Valmistusskustannukset ovat siis yhä korkeat, ja lisäksi ongelmana on sähköautojen akun kesto, suhteutettuna latausaikaan. Lataaminen ei ole kovin nopeaa, toisin kuin tankkaus. Sähköautoilla on kuitenkin ympäri maailman, monia etuja tarjottavanaan verrattuna perinteisiin polttomoottoreilla toimiviin autoihin. Ympäristöystävällisyys, moottorin ääni on hiljainen, tutkimusten mukaan ajo on mukavan tasaista. Sähköautot voivat siis olla oiva lisä kaupunkien liikenteeseen, mutta ne eivät todennäköisesti tule yleistymään Suomessa lähi-aikoina

Onko sähköauto ympäristöystävällisempi vaihtoehto?

Yhteenvetona voidaan esittää kysymys, että kuinka ympäristöystävällistä sähköautoilla on ajaa? Säästääkö sähköauto tärkeitä luonnonvaroja ja pitää ilmaston puhtaana, kuten on yleisesti tavoitteena. Sähköauto ei käytä polttoainetta joten se ei tuota ilmakehää kuormittavia päästöjä juuri ollenkaan. Sähköautoissa ongelmia tuottavat akut, jotka voivat olla mahdollinen tulevaisuuden ympäristöongelma. Sähköautojen vihreyttä arvioitaessa, otetaan mukaan, auton elinikä, ja kuinka paljon siitä on mahdollista kierrättää sen jälkeen, kun auto ei enää ole liikennekelpoinen. Converse kengät ovat nuorison suosiossa , ja sähköautoilun suosio kasvaisi kaikkialla entisestään, jos valmistuskustannukset olisivat matalammat.

Maailman myydyimmät autot

 

Mistä johtuu, että tietyt ajoneuvot saavat toisia enemmän huomiota kuluttajilta automarkkinoilla?

Selittyykö suosio autojen turvallisuudella, tilavuudella, mukavuudella tai hinta-laatusuhteella, vai onko kyse sittenkin auton ulkoisista avuista kuten muotoilusta ja tyylistä? Suosituimpien autojen ja automallien lista vaihtelee paljon vuodesta toiseen ja esimerkiksi vielä parikymmentä vuotta sitten lista näytti aivan toisenlaiselta. Myös maantieteellisiä eroja löytyy, sillä tietyissä maissa tietyt automallit ovat erityisen vahvoissa asemissa. Seuraavaksi esitellään kuitenkin tilastojen valossa vahvimpia automalleja, joita on ostettu kaikkein eniten viime vuonna eri puolilla maailmaa.

 • Toyota Corolla. Japanilaiset autonvalmistajat ovat kärsineet jossain määrin erilaisista luonnonkatastrofeista ja talousongelmista vuosien saatossa, mutta tästä huolimatta Toyota Corolla on yhä maailman myydyin automalli, jonka on itselleen hankkinut 1.02 miljoonaa henkilöä ympäri maailmaa.
 • Hyundai Elantra. Corollan lähelle on yllättäen hivuttautunut automalli Hyundai Elantra, joka tunnetaan kotimaassaan Koreassa myös Avanten nimellä. Hyundai Elantralla on jo huikeat 1.01 miljoonaa myytyä autoa.
 • Wuling Sunshine. Meillä Suomessa ei tästä autosta ole tietoakaan, mutta General Motorsin kanssa yhteistyönä laadittu Wuling Sunshine on Kiinan suosituin auto, joka soveltuu niin ihmisten kuin tavaroidenkin kuljettamiseen muotonsa ansiosta. Wuling Sunshinea on myyty joka vuosi noin miljoona kappaletta sitten merkin perustamisen.
 • Ford Focus. Tämä on monelle suomalaisellekin rakas auto, jota myytiin viime vuonna hiukan alle miljoona kappaletta. Ford Focus on sopivan tyylikäs ja silti samalla todella käytännöllinen auto, jossa hinta kohtaa laadun.
 • Kia Rio. Tämä automalli on suunniteltu hiljattain uusiksi vastaamaan paremmin Yhdysvaltain ja kehittyvien maiden kysyntään. Kia Rioa myydään vuosittain hiukan yli 800 000 kappaletta.
 • Ford Fiesta. Tämä on toinen esimerkki suomalaisille tutusta ja pidetystä autosta. Ford Fiesta on sopiva pehmeä ja sporttinen kokonaisuus, jota pidetään laadukkaana ja toimivana vaihtoehtona.
 • Volkswagen Jetta. Volkswagen on asettanut tavoitteekseen nousta suurimmaksi autonvalmistajaksi vuoteen 2018 mennessä, eikä tavoite oikeastaan ole mitenkään tavattoman mahdoton. Volkswagen Jetta on yksi Volkswagenin suosituimmista malleista, jota myydään noin 750 000 kappaletta vuositasolla. Jettaa pidetään todella korkealuokkaisena perusautona, joka sopii monenlaiseen tarkoitukseen.
 • Toyota Camry on Yhdysvalloissa kaikkein suosituin ja ostetuin automalli, mutta kyllä se maailmallakin pärjää varsin mukavasti.
 • General Motorsin Chevrolet Cruze ei ole Suomessa kovinkaan tuttu, mutta monessa muussa maassa se on. Muutamien viime vuosien aikana Chevrolet Cruzen myyntiluvut ovat jopa kaksinkertaistuneet kysynnän noustessa.
 • Volkswagen Golf on yksi kaikkien aikojen klassisimmista autoista, joka on pysytellyt todella suosittuna autoiljoiden keskuudessa vuodesta toiseen.

Arvaisitko kuitenkaan, mikä on Suomessa suosituin automalli tällä hetkellä? Yllättäen ykköseksi nousee Skoda Octavia, jota myytiin Suomessa uutena peräti 5530 kappaletta vuoden 2016 aikana. Toiselle sijalle kohoaa viime vuoden tilastoissa Nissan Qashqai, jonka myntilukemat olivat viime vuonna 4663 autoa – noin tuhat vähemmän kuin Skoda Octavialla. Myös Virossa Skoda Octavia käy voittokulkuaan, sillä sielläkin se nousi ykkösautoksi ennen kakkoseksi tullutta Toyota Avensista. Ruotsissa Skodaa ei kuitenkaan nähdä kärkisijoilla, sillä sinne nousi viime vuonna Volkswagen Golf. Jaetulle toiselle sijalle pääsivät kenties yllättämättä Volvon kolme suosituinta mallia, joita ovat S80, V70 sekä XC70.

Automaatti- vai manuaalivaihteisto? Kysymys jakaa mielipiteitä!

 

Uuden auton hankkiminen on todella suuri päätös, jota ei kannata tehdä hetken mielijohteesta. Erityisesti autoa koskeviin yksityiskohtiin on syytä kiinnittää huomiota ja miettiä rauhassa, millaisen ajoneuvon haluaa alleen. Esimerkiksi päätös siitä, haluaako seuraavien vuosien aikana ajaa mieluummin manuaalivaihteista vai automaattivaihteista autoa, on todella oleellinen.

Tärkeintä on selvittää hyvät ja huonot puolet etukäteen, jonka jälkeen on helpompi tehdä päätös siitä, millainen auto on juuri omiin tarpeisiin se kaikkein sopivin. Tässä artikkelissa käydään läpi muutamia auton vaihteiston valitsemiseen liittyviä seikkoja, joita on hyvä pohtia ennen lopullista ostopäätöstä.

Automaattivaihteisen auton puolesta puhuu ajamisen helppous. Kuljettajan ei tarvitse pohtia kuumeisesti, josko päällä on aivan liian raskas vaihde auton vauhtiin nähden. Autoa voi ajaa näppärästi vain kaasua ja jarrua painelemalla, siinä missä manuaalisessa vaihteistossa saattaa kokemattoman kuskin käsissä moottori yskiä ja jalatkin mennä siinä samassa solmuun. Automaattivaihteinen auto soveltuu aivan erinomaisen hyvin kaupunkiajoon, sillä jatkuva pysähtely liikennevaloissa ja terävät käännökset edellyttäisivät manuaalivaihteisessa autossa jatkuvaa vaihdekepin kanssa säätämistä. Automaattivaihteisten autojen huonoihin puoliin lukeutuu jossain määrin korkeampi hinta, sillä useimmiten automaattivaihteisto maksaa autossa noin pari tonnia enemmän verrattuna manuaalivaihteiseen autoon. Tämän lisäksi automaattivaihteisessa autossa on vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa taloudelliseen ajotapaan, kun auto päättää, millä vaihteella kuljetaan, eikä silloin välttämättä pysty valitsemaan sitä kaikkein optimaalisinta vaihdetta liikkumiseen esimerkiksi ylämäissä. Toisaalta nykyteknologia on mahdollistanut sen, että myös automaattivaihteisissa autoissa kierrokset on pyritty virittämään mahdollisimman vähän kuluttavalle tasolle. Yleisesti ottaen automaattivaihteiston edut painavat monella vaakakupissa haittoja enemmän, jonka vuoksi yhä useampi valitsee automaattivaihteisen ajopelin, ja arviolta joka neljäs uusi auto onkin automaattivaihteistolla varustettu.

Manuaalivaihteistossa on puolestaan monen mielestä oikeaa ajamisen meininkiä, jota automaattivaihteisella autolla ei pääse kokemaan. Jos on joskus opetellut ajamaan manuaalivaihteisella autolla, ei taito siinä tapauksessa koskaan unohdu. Onkin tottumuskysymys, tuntuuko manuaalivaihteinen auto helpolta vai ei. Jos käy autokoulun manuaalivaihteisella autolla, ei kuljettajan silloin tarvitse pohtia, josko automaattivaihteistakin autoa saisi joskus ajaa. Sen sijaan autokoulun automaattivaihteisella autolla käynyt ei saa lain mukaan kuljettaa manuaalivaihteista autoa. Hyvä kuljettaja pystyy ajamaan manuaalivaihteista autoa paremmin kuin mihin mikään automaattivaihteisen auton kuljettaja koskaan, mutta tämä vaatii harjoittelua ja aitoa kiinnostusta siitä, millainen ajaminen edesauttaa taloudellista toimintatapaa. Suurin osa käytetyistä autoista vielä nykyäänkin on manuaalivaihteisia, mutta yhä useammin alkaa käytettyjen ajoneuvojen markkinoilla näkemään myynnissä myös automaattivaihteisia ajoneuvoja. Suomessa kuitenkin ajetaan vielä maailmaan nähden verrattain paljon manuaalivaihteilla, sillä esimerkiksi Yhdysvalloissa selkeä valtaosa ajoneuvoista on automaattivaihteisia ja manuaalivaihteisuus mielletään vanhanaikaiseksi.

Lue tämä ennen skootterilla ajamista

 

Oletko pohtinut skootterin, mopon tai jonkun muun pienen kaksipyöräisen moottoriajoneuvon hankkimista? Se onkin mainio ajatus, sillä skootteri on näppärä kulkuväline, jonka avulla pääsee helposti ja nopeasti liikkumaan hieman lyhyempiä etäisyyksiä esimerkiksi taajama-alueella.

Jos on vasta aloittelemalla skootterilla ajamista, on olemassa muutamia vinkkejä, joita noudattamalla ajaminen on turvallisempaa ja mukavampaa. Seuraavaksi nostetaan esille muutamia sellaisia vinkkejä, joiden avulla aloitteleva skootterinkuljettaja voi paremmin valmistautua liikenteessä liikkumiseen uudella ajopelillään.

 • Suojaa itsesi asianmukaisin varustein. Skootteria tai mitä tahansa kaksipyöräistä moottoriajoneuvoa ajavan kannattaa käyttää kypärää sekä oikeanlaisia jalkineita. Moni laittaa silmilleen jonkinlaiset lasit suojaksi ja tärkeää on myös pukeutua sellaisiin vaatteisiin, jotka näkyvät selkeästi muille autoilijoille. Mikäli kohdalle osuu sadepäivä, on skootterilla ajaminen paljon mukavampaa sadekelille soveltuvissa vaatteissa.
 • Selvitä skootterin ja mopon ajamiseen liittyvät lailliset vaatimukset. On äärimmäisen tärkeää olla perillä liikennesäännöistä, ennen kuin skootterilla lähtee ajamaaan. Mopokortti täytyy suorittaa, jollei itsellä satu olemaan jo ajokorttia.
 • Tutustu skootteriisi tai muuhun kaksipyöräiseen moottoriajoneuvoosi ja ota perustaidot haltuun. Kun olet hankkinut itsellesi skootterin, on seuraavaksi tutustuttava sen eri osiin ja siihen, kuinka sitä voi hallita. Varaa riittävästi aikaa opettelemaan esimerkiksi jarruttamista, kiihdyttämistä, tiukkoja käännöksiä ja muita sellaisia taitoja, joita liikenteessä tarvitaan joka päivä.
 • Harjoittele perustaitoja oikeissa tilanteissa liikenteessä. Kuinka skootterisi käyttäytyy hiukan vilkkaammilla kaduilla, moottoriteillä, yöllä ja ruuhkassa? Vähä vähältä alat saamaan itsevarmuutta ja kasvattamaan taitojasi skootterin selässä.
 • Selvitä, kuinka erikoistilanteissa toimitaan. Opettele hätätapaustoimenpiteet ja se, kuinka skootterillasi jarrutetaan äkkijarrutus. Muita hyödyllisiä taitoja ovat käännöksen aikana jarruttaminen, epätasaisilla pinnoilla ajaminen sekä hankalissa sääolosuhteissa ajoneuvon hallitseminen.
 • Kokeile ajamista muiden skootterilla ajavien kavereiden kanssa. Kokeile toisen ihmisen kyytiin ottamista vastuullisuutta unohtamatta. Yksi hauskimmista asioista skootterilla ajamisessa on muiden samanhenkisten ihmisten kanssa kokoontuminen. Ryhmässä ajaminen voi olla todella hauskaa puuhaa, mutta sekin vaatii harjoittelua ollakseen turvallista!

Teknologian kehitys autoissa 90-luvulta tähän päivään

 

Kun vertaa autoja esimerkiksi vuodelta 1990 tämän päivän autoihin, saattaa suorastaan hätkähtää. Muutokset muutamassa vuosikymmenessä autoilun maailmassa ovat todella huikeita. Seuraavaksi esitellään muutamia esimerkkejä näistä uskomattomista muutoksista, joita viimeiset 30 vuotta ovat autoihin tuoneet. Painotus on ennen kaikkea teknologisissa muutoksissa, jotka ovat tehneen autolla ajamisesta monin verroin mukavamman elämyksen.

 • Älyavain. Vuonna 1998 Mercedes-Benz oli ensimmäinen, joka ryhtyi kehittämään auton lukitsemiseen ja käynnistämiseen liittyvää teknologiaa. Nykyään auton voi avata ja lukita jo kaukaa käsin ja myös moottori käynnistyy ilman, että avainta tarvitsisi enää fyysisesti asettaa avainreikään ja kääntää.
 • Kamera. Vielä 2000-luvun alkupuolella ei kuljettaja voinut muutakaan kuin käyttää avukseen peilejä ja kääntää reippaasti päätänsä peruuttaessaan autoa. Nykyään pysäköinti on kuin lastenleikkiä, sillä monista autoista löytyy vakiovarusteena peruutuskamera, joka varoittaa välittömästi, jos auton läheisyydessä on riski törmäykseen.
 • Bluetooth. 90-luvun lopulla nähtiin langattoman Bluetooth-teknologian rantautuminen autoihin. Aluksi kyse oli hands free -puheluiden mahdollistamista, mutta sitten suureen suosioon nousi myös esimerkiksi musiikin kuunteleminen puhelimen soittolistalta Bluetoothia käyttämällä.
 • Navigaattori. GPS-sijaintien myötä navigaattori kertoo meille, minne täytyy autolla ajaa, milloin on seuraava käännös ja miten pitkä matka määränpäähän vielä on. Parikymmentä vuotta sitten jokaisen auton vakiovarusteena oli taitettavia karttoja ja puhellnluetteloita sen varalta, että kuljettaja sattuisi eksymään.

Miten talvirenkaat saivat alkunsa?

 

Monessa muussa maassa ihmetellään meillä Suomessa käytössä olevaa lakia kesä- ja talvirenkaista. Talvirenkaiden käyttö on pakollista autoissa joulukuun alkupuolelta aina helmikuun loppuun saakka. Mikäli renkaat ovat nastalliset, on niitä lupa käyttää ainoastaan 1. marraskuuta ja 31. maaliskuuta välisenä aikana. Mikäli sää vaatii, on nastarenkaiden käyttö sallittua muulloinkin. Jos autosta löytyvät nastattomat renkaat, saa niitä käyttää milloin tahansa vuodenajasta riippumatta.

Talvirenkaan erottaa kesärenkaasta autossa sen urasyvyys kulutuspinnassa. Talvirenkaassa minimisyvyys on kolme millimetriä, mutta useimmiten suositellaan ainakin kuuden millimetrin urasyvyyttä. Mikäli keli on luminen ja mahdollisesti loskainen, pitää tiellä parhaiten sellainen talvirengas, joka on varustettu toimivalla kuvioinnilla ja kitkaominaisuuksilla. Jäällä parhaan pidon antaa tietenkin nastarengas, joka porautuu jään pintaan kiinni antaen siten pitoa.

Ensimmäiset talvirenkaat nähtiin Suomessa jo 80 vuotta sitten, sillä 30-luvulla talvirenkaita alettiin kehittää haastavien talviolosuhteiden nujertamiseksi ja autoilun helpottamiseksi huonokuntoisilla ja hoitamattomilla teillä. Etenkin kuorma-autojen ajaminen oli äärimmäisen haastavaa ylämäissä, joissa auto vain lipsui ilman kummoisempaa pitoa. Aluksi renkaisiin kokeiltiin ratkaisuksi lumiketjun tyyppisiä kokeiluja, mutta ne laskivat ajonopeutta ja hankaloittivat muutenkin ajamista. Tällöin sai alkunsa syväuraisempi ja nastainen talvirengas, joka on tehty juurikin maamme haastaviin sääolosuhteisiin. Ensimmäisen renkaan valmisti Suomen Gummitehdas Oy ja se kohdistettiin kuorma-autojen käytettäväksi. Kysyntä oli kuitenkin niin suurta, että pian myös henkilöautoissa käytettiin talvirenkaita.

Moottoripyöräily on mahtava harrastus

 

Oletko joskus katsellut muita moottoripyörien selässä ja kuvitellut, miltä oman moottoripyörän omistaminen mahtaisi tuntua. Moottoripyörällä ajaminen on mahtava harrastus, joka antaa mahdollisuuden hetkeksi paeta arjen murheita ja tuntea vauhdin hurmaa. Moni mieltää moottoripyöräharrastuksen kalliiksi, mutta sitä sen ei tarvitse olla. Aluksi kannattaa tutustua moottoripyöriin ja senhetkiseen valikoimaan, jotta pystysi helpommin näkemään, minkälainen moottoripyörä tai skootteri soveltuu parhaiten omiin taitoihin ja tarkoitusperiin.

Aiotko ajaa kaduilla, maastossa vai vähän molemmissa ympäristöissä? Jos ei ole vielä aivan varma, missä moottoripyörää aikoo ajella, kannattaa silloin harkita käytetyn moottoripyörän hankkimista. Saattaa kestää oma aikansa, ennen kuin oppii tuntemaan, millaisessa ympäristössä viihtyy moottoripyöräilyn parissa. Netistä löytyy pilvin pimein käytettyjä ja silti hyväkuntoisia moottoripyöriä, joiden hinnat ovat huomattavasti uusia pyöriä halvemmat. Varaa kuitenkin hiukan ylimääräistä rahaa esimerkiksi uusiin renkaisiin ja muihin kuluviin osiin kuten ketjuun, öljyyn, jäähdytysnesteeseen ja mahdollisesti suojavarusteisiin.

On täysin itse päätettävissäsi, kuinka syvälle moottoripyöräharrastuksen pariin haluat lopulta sukeltaa. Melkeinpä mikä tahansa moottoripyörä on hauska kulkupeli, ajoi sitä sitten kaduilla tai maastossa. Kyse ei ole lainkaan siitä, kuinka hienon pyörän allensa saa, vaan siitä, että pääsee ulkoilmaan nauttimaan vapaudesta ja seikkailun tunteesta.